Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Zasady wystawiania faktur w 2014 – nowe terminy wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur w 2014 – nowe terminy wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania faktur w 2014 roku regulują nowo dodane art. 106a-106q ustawy o VAT. Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy podatkowej zniknął termin 7 dni na wystawienie faktury, który dotychczas jednocześnie był momentem powstania obowiązku podatkowego.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług znacznie wpłynęła na sposób wystawiania faktur przez podatników. Trzeba podkreślić, że zmiany obejmują nie tylko płatników VAT, lecz także tych podatników, którzy są zwolnieni z podatku. Uzupełnieniem przepisów ustawy jest opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485) – ono również obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Rewolucyjną zmianą, która zmodyfikowała zasady wystawiania faktur w 2014, a którą znajdziemy w ustawie podatkowej, jest ta, która obejmuje nowe terminy wystawiania faktur.

Nowe terminy wystawiania faktur

W 2013 roku obowiązywała zasada ogólna, że podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 7 dnia, od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Termin ten pozwalał na przesunięcie obowiązku podatkowego o miesiąc, a nawet o kwartał.

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe terminy wystawiania faktur. Przedsiębiorca będzie się teraz kierował regułą, którą znajdzie w artykule 106i ustawy o VAT. Wskazuje ona, że podatnik ma możliwość wystawienia faktury nawet 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi oraz do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana była dostawa towaru lub wykonana została usługa.

Ustawodawca przewidział od tej zasady ogólnej pewne wyjątki – szczególne terminy na wystawienie faktury dla wybranych czynności – znowelizowana ustawa o VAT precyzuje je w art. 106i ust. 3, 4 i 5.

Obowiązek podatkowy – kiedy powstaje?

Dłuższy okres na wystawienie faktury przed lub po dostawie wydaje atrakcyjną zmianą – jednak trzeba w związku tym wspomnieć, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się również czas, w którym powstaje obowiązek podatkowy.

Znowelizowana ustawa o VAT wskazuje bowiem, że obowiązek podatkowy powstaje zawsze z momentem dokonania dostawy lub wykonania usługi – nie przenosi się on na dzień wystawienia faktury, jak to było możliwe dotychczasowych 7 dniach od wykonania czynności. Zgodnie z zapisami ustawy o ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedawca rozpoznaje obowiązek podatkowy w chwili dokonania dostawy, a nie wystawienia faktury. Natomiast nabywca, chociaż otrzymuje fakturę, musi sprawdzić, czy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.

Zasady wystawiania faktur w 2014 roku uległy znaczącym modyfikacjom. Zmiany w fakturowaniu dotyczą nie tylko o obowiązujących terminów na wystawienie faktury, ale też samej definicji tego dokumentu. Warto zapoznać się z pozostałymi nowościami w tym obszarze, aby w 2014 prowadzić swoje przedsiębiorstwo zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating