Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki związane z fiskalizacją kasy rejestrującej

Obowiązki związane z fiskalizacją kasy rejestrującej

Po zgłoszeniu kasy do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca musi przeprowadzić jej fiskalizację. Jest to czynność polegająca na uaktywnieniu modułu fiskalnego, w którym odtąd są zapisywane wszystkie informacje o obrotach.  Aktywację modułu przeprowadza uprawniony do tego serwisant, który wprowadza do pamięci fiskalnej urządzenia Numer Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy, stawki PTU (czyli stawki VAT) oraz dane tworzące nagłówek kasy (nazwę, adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy). Od tego momentu kasa przechodzi w tryb fiskalny i jest gotowa do ewidencjonowania sprzedaży, czyli drukowania paragonów i raportów dobowych.
Full Review
Obowiązki związane z kupnem oraz rejestracją urządzeń fiskalnych

Obowiązki związane z kupnem oraz rejestracją urządzeń fiskalnych

Skoro już wiemy, którzy przedsiębiorcy muszą posiadać kasę rejestrującą, sprawdźmy, jakie wymogi prawne wiążą się z jej kupnem oraz rejestracją. Na tym etapie podatnik musi przede wszystkim zachować właściwą kolejność działań, prawidłowo wypełnić kilka dokumentów oraz złożyć je w Urzędzie Skarbowym w ściśle przewidzianych przez ustawodawcę terminach.
Poszczególne procedury, których powinien przestrzegać podatnik, zostały opisane w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących” oraz „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania”, a także w dołączonych do rozporządzenia załącznikach.
Full Review