Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki przedsiębiorcy: Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych w 2013 roku

Obowiązki przedsiębiorcy: Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych w 2013 roku

Regularne zlecanie przeglądu technicznego, to ważny obowiązek każdego posiadacza urządzenia rejestrującego.  1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363), które  doprecyzowało oraz wprowadziło nowe przepisy związane właśnie z okresowymi przeglądami technicznymi kas lub drukarek fiskalnych.

Full Review

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencjonowaniem sprzedaży: serwisowanie kasy

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ewidencjonowaniem sprzedaży: serwisowanie kasy

1.  W przypadku awarii jedyną osobą, która może ją usunąć, jest wpisany do książki serwisowej serwisant
Pisaliśmy już o tym, iż fiskalizację kasy może przeprowadzić jedynie pracownik firmy serwisującej, która posiada autoryzację producenta krajowego lub importera. Potwierdzeniem tej autoryzacji jest imienne upoważnienie, które serwisant otrzymuje po ukończeniu specjalistycznego szkolenia. Wraz z upoważnieniem serwisant odbiera również własną plombownicę (za pomocą której zakłada ołowianą plombę po zakończeniu aktywacji modułu fiskalnego), zostaje wpisany na listę osób upoważnionych do wykonywania serwisu i zgłoszony przez producenta do Urzędu Skarbowego. Powierzenie naprawy kasy serwisantowi, który nie przeprowadzał fiskalizacji, jest traktowane przez Urząd jako wykroczenie skarbowe. Pamiętajmy więc, iż fiskus – na podstawie wpisów do książki serwisowej oraz zgłoszonej przez producenta listy serwisantów – łatwo może ustalić, iż doszło do naruszenia obowiązujących przepisów i naprawa została wykonana przez nieuprawnioną do tego osobę.
Full Review