Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Zwolnienia podmiotowe

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Zwolnienia podmiotowe

Users
Obecnie większość przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną musi ewidencjonować obroty za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej. Istnieją jednak pewne grupy podatników zwolnionych przez ustawodawcę z tego obowiązku. Grupy te zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Podstawą prawną do wydania takiego rozporządzenia jest ustawa o podatku od towarów i usług.
Full Review