Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki związane z kupnem oraz rejestracją urządzeń fiskalnych

Obowiązki związane z kupnem oraz rejestracją urządzeń fiskalnych

Skoro już wiemy, którzy przedsiębiorcy muszą posiadać kasę rejestrującą, sprawdźmy, jakie wymogi prawne wiążą się z jej kupnem oraz rejestracją. Na tym etapie podatnik musi przede wszystkim zachować właściwą kolejność działań, prawidłowo wypełnić kilka dokumentów oraz złożyć je w Urzędzie Skarbowym w ściśle przewidzianych przez ustawodawcę terminach.
Poszczególne procedury, których powinien przestrzegać podatnik, zostały opisane w „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących” oraz „Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania”, a także w dołączonych do rozporządzenia załącznikach.
Full Review