Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki przedsiębiorcy: Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych w 2013 roku

Obowiązki przedsiębiorcy: Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych w 2013 roku

Regularne zlecanie przeglądu technicznego, to ważny obowiązek każdego posiadacza urządzenia rejestrującego.  1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363), które  doprecyzowało oraz wprowadziło nowe przepisy związane właśnie z okresowymi przeglądami technicznymi kas lub drukarek fiskalnych.

 

Chociaż modyfikacji dotychczasowych przepisów nie jest wiele, mają one istotne znaczenie nie tylko dla użytkowników urządzeń rejestrujących, ale również firm serwisowych, które przyjmują zlecenia na wykonanie przeglądów.

Przegląd nie rzadziej niż co dwa lata

Dokładnie takie brzmienie nadano § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Zastąpiono nim dotychczasowy zapis, który wskazywał, że przeglądu technicznego urządzenia fiskalnego należy dokonać raz na 24 miesiące. Na pozór znaczenie tego przepisu się nie zmieniło, tak naprawdę jednak zmiana zaszła i nowe sformułowanie stanowi bardzo duże ułatwienie dla  przedsiębiorców. W praktyce wynika z niego, że okresowe badania techniczne mogą być dokonane częściej niż raz na 24 miesiące. Jeśli więc firma jest akurat w okresie czasowej stagnacji finansowej albo podatnik zaplanował wyjazd, z nowych przepisów jasno wynika, że może zgłosić kasę fiskalną do przeglądu wcześniej niż po upływie 2 lat od ostatniej zleconej kontroli. Takie precyzyjne sformułowanie kwestii terminu daje od 1 kwietnia 2013 roku każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej komfort, że nie opóźni się z przeglądem, ponieważ może go zlecić wcześniej, w dogodnym dla siebie czasie.

Jednak uwaga! Inne przepisy dotyczą firm świadczących usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami. §33 ust. 2  wspomnianego rozporządzenia stanowi, że przegląd techniczny kas o zastosowaniu specjalnym należy wykonywać nie rzadziej niż w terminach obowiązujących dla ponownej legalizacji. W przypadku taksówkarzy obowiązują odrębne zapisy o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru, którego używa się do współpracy z urządzeniem fiskalnym podatnika.

Termin pierwszego przeglądu technicznego

Od 1 kwietnia 2013 zaszła również zmiana w sposobie wyznaczania terminu pierwszego przeglądu technicznego. Według § 33 ust. 3 rozporządzenia 2 lata liczymy od daty fiskalizacji posiadanego urządzenia ewidencjonującego sprzedaż.

Serwisant musi się pojawić w ciągu 5 dni

W terminie 5 dni od otrzymania zlecenia od podatnika, serwis fiskalny musi dokonać przeglądu technicznego – do tego obligują go przepisy, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Zobowiązanie to wynika z zapisu § 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Dzięki tak wyraźnie sformułowanemu zobowiązaniu, w sytuacji ewentualnego opóźnienia z przeglądem technicznym, nie powinno być problemu z rozstrzygnięciem czy nastąpiło ono z winy podatnika, czy też serwisu fiskalnego.

Odpowiednie poświadczenie przeglądu

Jeszcze jedną istotną modyfikacją, która dotyczy obowiązków pracownika serwisu fiskalnego jest pozostawienie odpowiedniego potwierdzenia wykonanej czynności serwisowej. Po dokonanym przeglądzie technicznym kasy lub drukarki rejestrującej serwisant powinien wpisać oczywiście wynik kontroli do książki kasy,  dołączyć do tego zalecenia pokontrolne, a także pozostawić kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu. Odpowiedni dokument poświadczający badanie techniczne urządzenia fiskalnego, to przede wszystkim faktura.   

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating