Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej w 2013 roku

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382. Zasadniczą zmianą, którą wprowadziło to rozporządzenie jest przede wszystkim drastyczne obniżenie limitu zwolnień od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co za tym idzie – mnóstwo podatników straciło prawo do sprzedaży towarów lub usług bez korzystania z urządzenia fiskalnego.

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Istnieją od tego ogólnego przepisu pewne wyjątki w formie zwolnień. W 2012 roku aktualne wtedy rozporządzenie przewidywało zwolnienie z obowiązku posiadania urządzenia rejestrującego, jeśli roczny obrót podatnika kontynuującego działalność nie przekroczył limitu 40.000zł.

Rozporządzenie aktualne od 1 stycznia 2013r. obniżyło ten limit do 20.000zł. Obowiązek zakupu urządzenia fiskalnego i ewidencji sprzedaży z jego pomocą,  dotyczy więc przedsiębiorców, których miesięczne obroty wynoszą ok. 1.667zł.  Dotyczy to zarówno tych podatników, którzy kontynuują prowadzenie sprzedaży, jak i tych, którzy rozpoczęli działalność po 31 grudnia 2012r.

Zmiany przepisów dotyczą także właścicieli szkół nauki jazdy. Od 1 stycznia 2013r. szkoły nauki jazdy utraciły prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.  Oznacza to, że ich właściciele muszą zakupić urządzenie fiskalne i ewidencjonować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Mają też obowiązek wydawać paragon fiskalny za swoje usługi każdemu klientowi.

Klient otrzymuje oryginał – a kopie paragonów przechowuje podatnik. Od 2013 roku firmy mają obowiązek przechowywać papierowe kopie paragonów przez pięć lat.  Mogą też zaopatrzyć się w  kasę fiskalną z elektronicznym zapisem takich kopii – co dla wielu podatników nie jest atrakcyjną alternatywą, ze względu na wysokie koszty urządzenia tego typu.

Wspomniane zmiany w przepisach Ministerstwa Finansów wskazują niestety na tendencję do stopniowego likwidowania zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i ewidencji sprzedaży przy jej użyciu. Jak wspomnieliśmy na początku – z roku na rok, coraz więcej podatników traci prawo do takiego zwolnienia i w konsekwencji staje przed koniecznością zainstalowania urządzenia fiskalnego i zapoznania się z obowiązkami operatora kasy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating