Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Konsekwencje złego zaprogramowania kasy rejestrującej

Konsekwencje złego zaprogramowania kasy rejestrującej

Pani Katarzyna prowadzi działalność gospodarczą. Ze względu na niskie obroty korzysta ze zwolnienia z VAT. Kilka miesięcy temu rozpoczęła ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a dopiero niedawno zauważyła, że w wyniku pomyłki serwisanta cała sprzedaż zwolniona z VAT opodatkowana była 23% stawką. Czy można dokonać sprostowania zaistniałej pomyłki?

Jeśli podatnik nabija sprzedaż na kasę fiskalną, ale nie zatwierdził jeszcze transakcji i nie wydrukował paragonu może łatwo skorygować błąd. Jeśli jednak sprzedaż została zarejestrowana, zapisana w pamięci fiskalnej – nie można jej cofnąć ani zmodyfikować treści paragonu fiskalnego – tak są skonstruowane urządzenia rejestrujące. Nie jest możliwe, ani dozwolone ingerowanie w pamięć fiskalną – jednak istnieje możliwość korekty samej transakcji sprzedaży. Dokumentacja kasowa nie podlega korekcie, ale sama sprzedaż tak.

W praktyce, jeśli pomyliliśmy się przy sprzedaży i nabiliśmy za dużo towaru, albo na zbyt dużą kwotę (tzw. oczywista pomyłka) i zauważymy to od razu, mamy prawo zaprowadzić ewidencję korekt – może to być nawet zwykły zeszyt lub karta papieru. Istotne jest, by zawierała ona ważne informacje:

  • dane o błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego)
  • krótki opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki
  • oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka

Oczywiście ponownie należy zarejestrować sprzedaż, tym razem poprawnie.

Konsekwencje złego zaprogramowania kasy fiskalnej

Sytuacja nakreślona we wstępie jest jednak inna. Chodzi o błąd popełniony przy programowaniu kasy fiskalnej. Warto pamiętać, że za złe zaprogramowanie urządzenia odpowiada podatnik, a nie serwisant – nawet jeśli to on popełnił błąd. Obowiązkiem podatnika jest zweryfikowanie poprawności danych. Jeśli nie zwróciliśmy uwagi na to, że kasa błędnie nalicza VAT 23% to musimy się liczyć z konsekwencjami takiego niedopatrzenia. Na szczęście, istnieje możliwość skorygowania sprzedaży z omyłką. W tym celu również należy zaprowadzić ewidencję korekt i zawrzeć w niej wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą udowodnić pomyłkę. Musi z niej wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego, dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty i zapisy umożliwiające określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego. A co z oryginałami paragonów fiskalnych. W sytuacji, w której znalazła się Pani Katarzyna odzyskanie wszystkich oryginałów będzie raczej niewykonalne. Wówczas podstawę korekty będą stanowiły kopie tych dokumentów oraz dane z pamięci kasy fiskalnej.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating