Akty prawne, interpretacje, praktyczne wskazówki

Kasa fiskalna – w 2015 obowiązek każdego lekarza

Kasa fiskalna – w 2015 obowiązek każdego lekarza

Jesteś lekarzem? Wykonujesz lub planujesz wykonywać usługi medyczne w ramach prywatnego gabinetu? Od 1 stycznia 2015 roku twoim obowiązkiem będzie stosowanie kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Kasy fiskalne od przyszłego roku będą musiały się znaleźć we wszystkich gabinetach lekarskich.

W 2015 roku ani rodzaj wykonywanej czynności, ani niskie obroty firmy nie będą dla lekarzy podstawą do prowadzenia sprzedaży bez kasy. Ministerstwo Finansów postanowiło bowiem od 1 stycznia pozbawić lekarzy i lekarzy stomatologów jakichkolwiek praw do zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej w gabinetach.

Do końca grudnia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Opracowano już jednak projekt nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie z początkiem 2015 roku. Nie ma w nim wprawdzie zmian dotyczących wysokości limitu do zwolnienia podmiotowego. Cały czas będzie to 20 tys. zł (albo kwota proporcjonalnie mniejsza w przypadku nowych przedsiębiorców, którzy mogą obliczać limit w proporcji do czasu prowadzenia działalności). W projektowanym dokumencie Ministerstwa znajduje się natomiast zapis poszerzający katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2f:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów

W praktyce oznacza to, że obowiązek stosowania kasy fiskalnej będzie miała w 2015 każdy lekarz, również stomatolog. Wysokość obrotu rocznego przestanie mieć znaczenie – ponieważ usługi przez nich świadczone zostały wyłączone z jakichkolwiek zwolnień.

Wszyscy lekarze i stomatolodzy, którzy rozpoczną przyjmowanie pacjentów w ramach swojego prywatnego gabinetu, od 2015 roku będą mieli obowiązek stosowania kasy fiskalnej już od początku prowadzenia działalności. Paragon fiskalny pacjent powinien otrzymać już od pierwszej wykonanej przez lekarza usługi.

Czy pozbawienie lekarzy przywileju sprzedaży bez kasy fiskalnej jest sensowne? Czy należą oni do grupy tych podatników, którzy celowo nie ujawniają całości sprzedaży, by nie przekroczyć limitu i uniknąć konieczności stosowania kasy fiskalnej?

Resort finansów uzasadnia cięcia w zwolnieniach, właśnie potrzebą rozwiązania problemu nadużyć podatkowych i wynikających z niego, negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Choose a Rating